• Doświadczenie w zarządzaniu projektami i portfelem projektów w podejściu zwinnym (Agile, SAFe) i klasycznym.
  Doświadczenie w zarządzaniu projektami i portfelem projektów w podejściu zwinnym (Agile, SAFe) i klasycznym.

  Byłem odpowiedzialny za dostarczanie i rozwój narzędzi pozwalających na efektywne zarządzanie portfelem projektów, na który składa się ponad 150 prowadzonych równolegle projektów, z łącznym budżet o wartości co najmniej 100 mln PLN, zarządzanych przez kilkudziesięciu Project Managerów. Rozwijam i wdrażam usprawnienia w procesach związanych z zarządzaniem projektami i portfelem projektów dla firmy będącej jednym z największych dostawców rozwiązań na sektora ubezpieczeniowego i finansowego. Uczestniczyłem w zwinnej transformacji – implementacji podejścia Agile, SAFe i DevOps w jednym z największych banków europejskich.

 • Wiedza i doświadczenie potwierdzone licznymi i prestiżowymi certyfikatami
  Wiedza i doświadczenie potwierdzone licznymi i prestiżowymi certyfikatami

  Posiadam liczne certyfikaty Microsoft dokumentujące moją wiedzę i doświadczenie praktyczne. Jestem jedyną osobą w Polsce i jedną z niewielu osób na świecie która posiadała Certyfikat MVP z dotyczącego aplikacji MS Project. Wiedzę z zarządzania projektami potwierdziłem certyfikatem PMP. Posiadam również liczne certyfikaty dotyczące metodyki ITIL. Posiadam również inne liczne certyfikaty - od prestiżowego MVP w kategorii Microsoft Office SharePoint Server (2007-2009), poprzez MCT aż do licznych certyfikatów, w tym między innymi MCITP/MCTS z technologi Project Server, SharePoint, Software Asset Management Microsoft Exchange Server, Windows 7/Vista, SQL Server; SCCM.

 • Kurs online. Microsoft Project. Zarządzanie projektami.

  Jestem autorem kurs online "Microsoft Project. Zarządzanie projektami". W kursie poruszone są wszystkie najważniejsze z punku widzenia zarządzania projektami i obsługi programu Microsoft Project zagadnienia. Kurs zawiera 6 godzin materiałów video. Do każdej lekcji wideo kursu online dodano automatycznie wygenerowany transkrypt, który ułatwi Tobie naukę. Transktypt jest umieszczony pod nagraniem video. Ty wybierasz ile lekcji video oglądniesz każdego dnia. Dostęp do nich uzyskasz z dowolnego urządzenia spełniającego wymagania systemowe, posiadającego dostęp do internetu.

 • Kurs online. Akademia Licencjonowania. Sprawdzona wiedza licencyjna w jednym miejscu

  Jestem autorem kurs online z licencjonowania produktów Microsoft. Kurs, zawiera 100 lekcji, pogrupowanych w 19 modułów. Całkowita ilość materiałów video to 5 godzin. Zgromadziłem w nim 20 letnie doświadczenie w zagadnieniach związanych z licencjonowaniem produktów firmy Microsoft.

 • Doradztwo i szkolenia związane wdrażaniem nowoczesnych podejść w działach IT (BizDevOps, SAFe, Agile, ITIL, inne)
  Doradztwo i szkolenia związane wdrażaniem nowoczesnych podejść w działach IT (BizDevOps, SAFe, Agile, ITIL, inne)

  Korzystając z bogatego doświadczenia zdobytego przez ponad 20 lat pracy lub współpracy z globalnymi firmami jak również z lokalnymi przedsiębiorstwami dzielę się wiedzą i doświadczenia i pomagam wprowadzać zmiany z zespołach IT, promując nowoczesne rozwiązania i podejście takie jak BizDevOps, SAFe, Agile, ITIL i inne.

 • Dzielę się wiedzą, jako autor wielu książek

  Jestem autorem kilku książek wydanych przez wydawnictwo Helion S.A. (między innymi dotyczących Microsoft Office Project Server, Microsoft Office Project czy Resource Kit Tools) oraz autorem kilku artykułów opublikowanych na stronach Technet. Dzięki moim książką swoje kompetencje podniosło kilkadziesiąt tysięcy osób (Project Managerów i użytkowników oprogramowania firmy Microsoft).

Kluczowe certyfikaty

o PMP (Project Management Professional) do 2022

o MVP - specjalizacja Business Solutions (ex Microsoft Project) (od I 2012 - do 2018)

o MVP - specjalizacja Microsoft SharePoint Server (w latach 2007-2009)

ITIL Intermediate Module - Release, Control and Validation (RCV) Capability 

o ITIL Intermediate Module - Operation Support and Analysis

o ITIL Intermediate Module - Service Offerings and Agreements

o Certified SAFe 4 Agilist

o Microsoft Certified Trainer (od 2002 roku)

o Kepner-Tregoe Foundation

o Świadectwo Kwalifikacji Personelu Lotniczego VLOS, UAV<5kg

Microsoft Certified IT Professional (MCITP) 

o SharePoint® Administrator 2010

o Enterprise Project Management with on Microsoft Office Project Server 2010

o Enterprise Administrator on Windows Server 2008

o Enterprise Messaging Administrator on Exchange 2007

o Database Administrator 2008

o Database Administrator on SQL Server 2005

Licencjonowanie i Software Asset Management

o Microsoft Specialist: Designing and Providing Microsoft Volume Licensing Solutions to Large Organizations
o Designing, Assessing, and Optimizing Software Asset Management (SAM)
o Volume Licensing Specialist, Large Organizations
o Volume Licensing Specialist, Small and Medium Organizations
o Microsoft System Center Configuration Manager, Configuration

Enterprise Project Management (EPM)

o Managing Project and Portfolios with Project Server 2013 Specialist 

o Managing Projects with Microsoft Project 2013 Specialist 

o Project Server 2010, Configuration

o Microsoft Project 2010, Managing Projects

o Microsoft Office Project Server 2007, Configuration

o Microsoft Office Project Server 2007, Managing Projects

o Microsoft Office Project 2007, Managing Projects

Microsoft SharePoint Server

 o SharePoint 2010, Configuration

o Microsoft Office SharePoint Server 2007, Configuration

Komunikacja i poczta korporacyjna (Unified messaging)

o Microsoft Office Communications Server 2007, Configuration

o Microsoft Exchange Server 2007, Configuration

 

 

Wirtualizacja

 o System Center Virtual Machine Manager 2008, Configuration

o Windows Server Virtualization, Configuration

Windows Server, Active Directory, zarządzanie i monitoring infrastruktury

o Windows Server 2008 Active Directory, Configuration

o Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuration

o  Windows Server 2008 Applications Infrastructure, Configuration

o Microsoft® System Center Operations Manager, Configuration

 

Serwer baz danych Microsoft SQL Server

o SQL Server 2008, Implementation and Maintenance

o SQL Server 2005

Systemy kliencki

o Windows 7, Configuration

o Microsoft Windows Vista, Configuration

Starsze wersje certyfikatów

o Microsoft Certified Desktop Support Technician (MCDST)
o Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE): Security
o Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE): Messaging (Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows Server 2003)
o Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA): Security (Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows 2000)
o Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA): Messaging (Microsoft Windows Server 2003)
o Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) (Microsoft Windows Server 2003)
o Microsoft Certified Systems Engineer (MCSA) (Microsoft Windows Server 2003)
o Microsoft Certified Professional (MCP)
o Microsoft Office User Specialist (MOUS) Poziom Master

 

 

Kariera zawodowa

Kiedy

Firma

Stanowisko

Zakres obowiązków

2020 - obecnie

Nordea AB

Head of IT Analysis

•         Kierowanie i wspieranie globalnego zespołu 40-50 analityków IT (zlokalizowanych w 6 krajach na świecie)

•         Tworzenie i wdrażanie standardów i procesów zarządzania wymaganiami

•         Wdrażanie podejścia BizDevOps

•         współpracy z innymi obszarami wchodzącymi w skład SDLC (w tym programistami, scrum masterami, testerami)

·       współtwórca inicjatywy Capability Uplift umożliwiającej rozwój ponad 600 analityków i narzędzi które są przez nich wykorzystywane

2020 – 2019

Nordea AB

Team Leader

•         Koordynacja pracy zespołu liczącego ponad 20 Analityków IT

2019 – 2014

Nordea AB

Business Architect i Process Expert

Wdrażanie, rozwój i ciągłe doskonalenie następujących procesów IT:

·       Transition process and Operation Readiness Management (cała grupa Nordea)

·       Problem Management (Polska i kraje bałtyckie)

·       Service Asset and Configuration Management (Polska i kraje bałtyckie)

2018 - obecnie

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

Kierownik Studiów Podyplomowych („Menedżer IT” oraz “Agile, DevOps and Lean IT in VUCA world”)

·       Uruchomienie i koordynacja działań związanych z realizacją studiów podyplomowych,

·       Koordynacja merytoryczna,

·       Zarządzanie budżetem,

·       Dobór kadry wykładowców,

·       Rekrutacja słuchaczy,

·       Zapewnienie jakości,

·       Prowadzenia wybranych zajęć,

·       Prowadzenia prac dyplomowych

Więcej informacji o studiach znajduje się tutaj Menedżer IT oraz Agile, DevOps and Lean IT in VUCA world.,.

 

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

Adiunkt

Wykładowca
(na studiach MBA, studiach podyplomowych oraz studiach dziennych i zaocznych)

Prowadzenie zajęć (zarówno w języku polskim jak i angielskim) z następujących przedmiotów:

·       Na studiach MBA

o   PM Mindset guidance (studia MBA)

o   Operational Excellence - Applications

·       Na studiach podyplomowych:

o   Wprowadzenie do zarządzania IT w przedsiębiorstwie

o   Komputerowe wspomaganie zarządzanie projektami,

o   Zarządzanie wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi

o   Dobre praktyki zarządzania usługami IT - zagadnienia zaawansowane

o   Audyt IT. Dobre praktyki

o   Zarządzanie ciągłością działania

o   Negocjacje z klientem

o   Narzędzia cyfrowe w realizacji projektów tradycyjnych i zwinnych

·       Na studiach dziennych

o   Zarządzanie projektami,

o   Agile Project Management

o   Eksploatacja zasobów IT,

Wypromowałem ponad 100 prac dyplomowych dotyczących metodyk zarządzania projektami, wdrażania systemów informatycznych oraz usprawnień procesów IT i eksploatacji zasobów IT

Inne pełnione funkcje i działalności:

•         Członek Zespołu ds. Strategii Wydziału Zarządzania i Ekonomii do 2030 roku

•         Członek Rady Programowej kierunku Inżynieria Danych

•         Członek Zespołu ds. Strategii Rozwoju Edukacji Wydziału Zarządzania i Ekonomii

 

2016 – 2002

Helion SA

Autor książek i kursów online

Pisanie książek dotyczących technologii i narzędzi informatycznych takich jak Project Server, Microsoft Project, Windows Server, Microsoft Excel i innych. Wybrane pozycje znajdowały się na liście bestsellerów wydawnictwa Helion.

1.       Microsoft Project 2013. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane techniki zarządzania projektami

2.       Microsoft Project 2013. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawy zarządzania projektami

3.       MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

4.       MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

5.       MS Project 2007. Ćwiczenia praktyczne

6.       MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarządzanie projektami

7.       Bezpieczny komputer w domu

8.       Windows Server 2003 Resource Kit Tools. Leksykon kieszonkowy

9.       MS Project 2003. Zarzadzanie projektami

10.   MS Project 2003. Zarządzanie projektami. Edycja limitowana

11.   MS Project 2002. Zarządzanie projektami

12.   MS Project 2000. Ćwiczenia praktyczne

2014-2012

Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.

Manager (Biuro Zarządzania Projektami)

Byłem odpowiedzialny za:

·       Uruchomienie i rozwój Biura Zarządzania Projektami

·       Dostarczanie i rozwój narzędzi pozwalających na efektywne zarządzanie portfelem projektów, na który składa się ponad 150 prowadzonych równolegle projektów, z łącznym budżet o wartości co najmniej 100 mln PLN, zarządzanych przez kilkudziesięciu Project Managerów,

·       Rozwój i wdrażanie usprawnień w procesach związanych z zarządzaniem projektami i portfelem projektów,

·       Monitorowanie portfele projektów zwłaszcza w obszarze: budżetów i kosztów, terminowości, jakości i satysfakcji klienta,

·       Raportowanie kondycji projektów i portfela projektów do Zarządu (bezpośrednio) i Rady Nadzorczej (pośrednio).

2012-2011

Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.

Project Manager

·       Zarządzałem i wspierałem zarządzanie oraz realizacje projektów, a także proces ofertowanie dotyczący wdrażania procedur i systemów zarządzania projektami w oparciu o Microsoft Project Server dla firm z następujących branż:

·       wytwarzanie oprogramowanie,

·       bankowość,

·       energetyka,

·       sektor publiczny,

·       ubezpieczenia,

·       inne.

·       W przypadku największego projektu zarządzałem (w obszarze technologicznym) wdrożeniem procedur i systemu zarządzania projektami i portfelem projektów funkcjonującym w oparciu o Microsoft Project Server.

·       Budżet projektu: ok. 1 500 000 PLN (około 360 000 Euro)

·       Czas trwania projektu: 9 miesięcy

·       Ilość osób w zespole projektowym > 15

·       Ilość użytkowników systemu: > 600

·       Planowane ilość projektów obsługiwana przez system > 300

Doprowadziłem do uzyskania przez firmę ATENA pierwszego w Polsce partnerstwa Microsoft Gold Certified Partner w obszarze Project and Portfolio Management, oraz jednego z pierwszych partnerstw Microsoft Gold Certified Partner Colaboration and Content

2011 - 2001

Różne firmy:

· Betacom SA

· Comp Safe Support S.A.

· EduSoft sp z o.o.

Konsultant

Project Manager

Starszy specjalista ds. szkoleń

 

 

 

 

Klienci dla których pracowałem

W trakcie dotychczasowej pracy zawodowej, pracując dla moich pracodawców bądź wykonując działalność osobiście wykonywałem usługi wdrożeniowe i szkoleniowe dla następujących klientów: 
 • 3 Batalion zabezpieczenia dowództwa wojsk lądowych
 • Atena Usługi Informatyczne i Finansowe
 • Axel Computer
 • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
 • Bank Millenium S.A.
 • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
 • Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu
 • BreBank S.A.
 • Comp S.A.
 • Cyfrowy Polsat
 • Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk
 • Elektrociepłownia Elbląg
 • Energa S.A.
 • Flextronics
 • Fota S.A.
 • Franke
 • Grupa Asseco
 • Grupa Lotos
 • Hempel
 • Hydrobudowa S.A.
 • Jabil Circuit Poland
 • Komisja Nadzoru Finansowego
 • Kompania Piwowarska
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
 • LSMW
 • Maspex Wadowice
 • Mebelplast
 • Microsoft
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • NASK
 • Nordea Bank Polska
 • Nycomed
 • Pekao S.A.
 • Philips Lighting Farel Mazury
 • Polbank
 • Polpharma S.A.
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne - PÓŁNOC S.A.
 • Pomorska Spółka Gazownictwa
 • Porty S.A.
 • PostData
 • Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu
 • Provident Polska
 • Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
 • PSA Finance
 • PZU S.A.
 • Reifaiisen Bank
 • Scania
 • StepStone
 • Sudzucker Polska S.A.
 • Teleaudio
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Urząd Miejski w Gdańsku
 • Vector
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
 • Xella Polska
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże
  ... i inni

 

 

 

Uzyskany stopień doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

Data nadania tytułu doktora: 26 października 2011.

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24 września 2009

Miejsce otwarcia przewodu doktorskiego: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Tytuł rozprawy doktorskiej: Model zarządzania zasobami oprogramowania w organizacjach gospodarczych

 

Wyróżnienia i programy stypendialne

Laureat programu stypendialnego Innodoktorant – II Edycja.