Kariera zawodowa

 Od Do Nazwa firmy Stanowisko Zakres obowiązków
VIII 2014 Obecnie Nordea AB oddział w Polsce

Team Leader w zespole Exploration and Requirements

Bussies Architect i Process Expert

o Jako Team Leader w zespole Exploration and Requirements odpowiadam za

 • koordynację prac zespoło liczącego ponad 20 Analityków

 

Jako Bussies Architect i Process Expert odpowiadałem za wdrażanie, rozwój i ciągłe doskonalenie następujących procesów IT:

o Transition process and Operation Readiness Management (cała grup Nordea)

o Problem Management (Polska i kraje bałtyckie)

o Service Asset and Configuration Management (Polska i kraje bałtyckie)

IX 2007 Obecnie Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Kierownik Studiów Podyplomowych "Menedżer IT"

Adiunkt.

Wykładowca na studiach podyplomowych

 

o  Uruchomienie i koordynacja działań związanych ze studiami podyplomowymi "Menedżer IT" 

o Prowadzenie zajęć z następujących przedmiotów:

    o Zarządzanie projektami,

    o Zarządzanie projektami II,

    o Eksploatacja zasobów IT,

    o Komputerowe wspomagania zarządzania projektem

o W ramach studiów podyplomowych przeszkoliłem ponad 600 osób pracujących dla firm w różnych branżach (firmy telekomunikacyjne, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy z branży paliwowej i wiele innych)

o Wypromowałem kilkadziesiąt prac dyplomowych dotyczących metodyk zarządzania projektami, wdrażania systemów informatycznych oraz usprawnień procesów IT i eksploatacji zasobów IT

Więcej informacji o studiach podyplomowych dostępne jest tutaj http://pg.gda.pl/?kat=studiapodyplomowe&id=38 oraz http://www.zie.pg.gda.pl/web/studia-podyplomowe/studium-zarzadzanie-projektami

IX 2002  Obecnie Helion SA, ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice Autor książek 

o Pisanie książek dotyczących technologii i narzędzi informatycznych takich jak Project Server, Microsoft Project, Windows Server, Microsoft Excel i innych

o napisałem ponad 10 książek, w tym unikatowych, w tym unikatowe na polskim rynku książki z zakresy wspomagania zarządzania portfelem projektów i projektami za pomocą aplikacji Microsoft Project i Microsoft Project Server. Wybrane pozycje znajdowały się na liście bestsellerów wydawnictwa Helion.

X 2012 VI 2014 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A. Manager (Biuro Zarządzania Projektami) Byłem odpowiedzialny za:

o Dostarczanie i rozwój narzędzi pozwalających na efektywne zarządzanie portfelem projektów, na który składa się ponad 150 prowadzonych równolegle projektów, z łącznym budżet o wartości co najmniej 100 mln PLN, zarządzanych przez kilkudziesięciu Project Managerów,

o Rozwój i wdrażanie usprawnień w procesach związanych z zarządzaniem projektami i portfelem projektów,

o Monitorowanie portfele projektów zwłaszcza w obszarze: budżetów i kosztów, terminowości, jakości i satysfakcji klienta,

o Raportowanie kondycji projektów i portfela projektów do Zarządu (bezpośrednio) i Rady Nadzorczej (pośrednio),

o Rozwój Biura Zarządzania Projektami (Project Management Office) we współpracy z pozostałymi pracownikami BZP.

II 2011 IX 2012 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. Project Manager

Zarządzałem i wspierałem zarządzanie oraz realizacje projektów, a także proces ofertowanie dotyczący wdrażania procedur i systemów zarządzania projektami w oparciu o Microsoft Project Server dla firm z następujących branż:

o wytwarzanie oprogramowanie,

o bankowość,

o energetyka,

o sektor publiczny,

o ubezpieczenia,

o inne.

W przypadku największego projektu zarządzałem (w obszarze technologicznym) wdrożeniem procedur i systemu zarządzania projektami i portfelem projektów funkcjonującym w oparciu o Microsoft Project Server.

o Budżet projektu: ok. 1 500 000 PLN (około 360 000 Euro)

o Czas trwania projektu: 9 miesięcy

o Ilość osób w zespole projektowym > 15

o Ilość użytkowników systemu: > 600

o Planowane ilość projektów obsługiwana przez system > 300

Doprowadziłem do uzyskania przez firmę ATENA pierwszego w Polsce partnerstwa Microsoft Gold Certified Partner w obszarze Project and Portfolio Management, oraz jednego z pierwszych partnerstw Microsoft Gold Certified Partner Colaboration and Content

IX 2008 I 2011 Betacom SA, ul. Połczyńska 31a, 01-377 Warszawa Konsultant/Project Manager

o Prowadzenie projektów wdrożeniowych (z następujących produktów i rozwiązań firmy Microsoft (o) Microsoft Sharepoint Server 2007, (o) Windows SharePoint Services 3.0, (o) Microsoft Office Project Server 2010/2007, (o) Windows Server 2008/2003/2000. (o) Microsoft Exchange Server 2007,  (o) Active Directory,)

     o zespoły: od 3 do 15 osób po stronie wykonawcy,

     o czas trwania: 3-12 m-cy

     o ilość użytkowników systemu: od kilkudziesięciu do około 10 000 użytkowników/komputerów),

     o budżety do około 1 000 000 PLN (240 000 Euro)

o Prowadzenie szkoleń z wdrażanych, podanych powyżej produktów,

     o przeszkolonych ponad 500 osób

o Prowadzenie audytów legalności oprogramowania i wdrażania procesów zażądania zasobami oprogramowania,

o Merytoryczne wsparcie procesu sprzedaży (presales),

o Prowadzenie prezentacji technicznych na konferencjach informatycznych.

     o szacowana łączna ilość osób uczestniczących w moich wystąpieniach to 1 500 osób

II 2001 VIII 2008 Comp Safe Support S.A. (dawniej Computer Service Support SA oraz CE Edusoft), ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Starszy specjalista ds. szkoleń

o Prowadzenie projektów wdrożeniowych z zakresu następujących produktów i rozwiązań: (o) Microsoft Office Sharepoint Server 2007/2003/2001, (o) Windows SharePoint Services 3.0/2.0, (o) Microsoft Office Project Server 2007/2003, (o) Windows Server 2008/2003/2000. (o) Microsoft Exchange Server 2007/2003/2000,  (o) Active Directory

o Prowadzenie szkoleń z wdrażanych, podanych powyżej produktów,

o Prowadzenie audytów legalności oprogramowania i wdrażania procesów zarządzania zasobami oprogramowania (w organizacjach od 10 do 7 000 komputerów),

o Prowadzenie szkoleń z obsługi zakresu aplikacji Microsoft Project, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint,

o Merytoryczne wsparcie procesu sprzedaży (presales),

o Prowadzenie prezentacji technicznych na konferencjach informatycznych

XII 2006 I 2007 Uniwersytet Gdańsk, Wydział Zarządzania Wykładowca na studiach podyplomowych

o Prowadzenie zajęć z przedmiotu „Komputerowe wspomagania zarządzania projektem”

VI 2000 II 2001 Exper Consult sp z o.o. Project Assistant

o Wsparcie pracy Project Managera

o Świadczenie usług doradczych i szkoleniowych z zakresu aplikacji Microsoft  Project 2000 oraz Microsoft Project Central,

o Tworzenie, modyfikacja i bieżący nadzór nad stronami internetowymi firmy

1999 2003 Stowarzyszenie Project Management Polska, ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk Webmaster

o Tworzenie, modyfikacja i bieżący nadzór na stronami internetowymi stowarzyszenia

1999 1999 Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk Webmaster

o Tworzenie, modyfikacja i bieżący nadzór na stronami internetowymi firmy

 

 

 

Klienci dla których pracowałem

W trakcie dotychczasowej pracy zawodowej, pracując dla moich pracodawców bądź wykonując działalność osobiście wykonywałem usługi wdrożeniowe i szkoleniowe dla następujących klientów: 
 • 3 Batalion zabezpieczenia dowództwa wojsk lądowych
 • Atena Usługi Informatyczne i Finansowe
 • Axel Computer
 • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
 • Bank Millenium S.A.
 • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
 • Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu
 • BreBank S.A.
 • Comp S.A.
 • Cyfrowy Polsat
 • Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk
 • Elektrociepłownia Elbląg
 • Energa S.A.
 • Flextronics
 • Fota S.A.
 • Franke
 • Grupa Asseco
 • Grupa Lotos
 • Hempel
 • Hydrobudowa S.A.
 • Jabil Circuit Poland
 • Komisja Nadzoru Finansowego
 • Kompania Piwowarska
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
 • LSMW
 • Maspex Wadowice
 • Mebelplast
 • Microsoft
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • NASK
 • Nordea Bank Polska
 • Nycomed
 • Pekao S.A.
 • Philips Lighting Farel Mazury
 • Polbank
 • Polpharma S.A.
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne - PÓŁNOC S.A.
 • Pomorska Spółka Gazownictwa
 • Porty S.A.
 • PostData
 • Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu
 • Provident Polska
 • Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
 • PSA Finance
 • PZU S.A.
 • Reifaiisen Bank
 • Scania
 • StepStone
 • Sudzucker Polska S.A.
 • Teleaudio
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Urząd Miejski w Gdańsku
 • Vector
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
 • Xella Polska
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże
  ... i inni

 

 

Kluczowe certyfikaty

o PMP (Project Management Professional)

o MVP - specjalizacja Business Solutions (ex Microsoft Project) (od I 2012 - do 2018)

o MVP - specjalizacja Microsoft SharePoint Server (w latach 2007-2009)

ITIL Intermediate Module - Release, Control and Validation (RCV) Capability 

o ITIL Intermediate Module - Operation Support and Analysis

o ITIL Intermediate Module - Service Offerings and Agreements

o Certified SAFe 4 Agilist

o Microsoft Certified Trainer (od 2002 roku)

o Kepner-Tregoe Foundation

o Świadectwo Kwalifikacji Personelu Lotniczego VLOS, UAV<5kg

AkademiaLicencjonowania.pl

Sprawdzona wiedza licencyjna w jednym miejscu

Zdobądź unikatową wiedzę.

Uzyskuj regularnie bezpłatne porady licencyjne.

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do newslettera, a następnie potwierdź subskrypcję.

 AkademiaLicencjonowania.pl

Microsoft Certified IT Professional (MCITP) 

o SharePoint® Administrator 2010

o Enterprise Project Management with on Microsoft Office Project Server 2010

o Enterprise Administrator on Windows Server 2008

o Enterprise Messaging Administrator on Exchange 2007

o Database Administrator 2008

o Database Administrator on SQL Server 2005

Licencjonowanie i Software Asset Management

o Microsoft Specialist: Designing and Providing Microsoft Volume Licensing Solutions to Large Organizations
o Designing, Assessing, and Optimizing Software Asset Management (SAM)
o Volume Licensing Specialist, Large Organizations
o Volume Licensing Specialist, Small and Medium Organizations
o Microsoft System Center Configuration Manager, Configuration

Enterprise Project Management (EPM)

o Managing Project and Portfolios with Project Server 2013 Specialist 

o Managing Projects with Microsoft Project 2013 Specialist 

o Project Server 2010, Configuration

o Microsoft Project 2010, Managing Projects

o Microsoft Office Project Server 2007, Configuration

o Microsoft Office Project Server 2007, Managing Projects

o Microsoft Office Project 2007, Managing Projects

Microsoft SharePoint Server

 o SharePoint 2010, Configuration

o Microsoft Office SharePoint Server 2007, Configuration

Komunikacja i poczta korporacyjna (Unified messaging)

o Microsoft Office Communications Server 2007, Configuration

o Microsoft Exchange Server 2007, Configuration

 

 

Wirtualizacja

 o System Center Virtual Machine Manager 2008, Configuration

o Windows Server Virtualization, Configuration

Windows Server, Active Directory, zarządzanie i monitoring infrastruktury

o Windows Server 2008 Active Directory, Configuration

o Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuration

o  Windows Server 2008 Applications Infrastructure, Configuration

o Microsoft® System Center Operations Manager, Configuration

 

Serwer baz danych Microsoft SQL Server

o SQL Server 2008, Implementation and Maintenance

o SQL Server 2005

Systemy kliencki

o Windows 7, Configuration

o Microsoft Windows Vista, Configuration

Starsze wersje certyfikatów

o Microsoft Certified Desktop Support Technician (MCDST)
o Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE): Security
o Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE): Messaging (Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows Server 2003)
o Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA): Security (Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows 2000)
o Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA): Messaging (Microsoft Windows Server 2003)
o Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) (Microsoft Windows Server 2003)
o Microsoft Certified Systems Engineer (MCSA) (Microsoft Windows Server 2003)
o Microsoft Certified Professional (MCP)
o Microsoft Office User Specialist (MOUS) Poziom Master

 

 

 

Uzyskany stopień doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

Data nadania tytułu doktora: 26 października 2011.

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24 września 2009

Miejsce otwarcia przewodu doktorskiego: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Tytuł rozprawy doktorskiej: Model zarządzania zasobami oprogramowania w organizacjach gospodarczych

 

Wyróżnienia i programy stypendialne

Laureat programu stypendialnego Innodoktorant – II Edycja.

 

Ukończona uczelnia

Tytuł mgr inż. obroniony na Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, specjalizacja Organizacja Systemów Produkcyjnych (2001-1996).

 

 

© 2021 Sebastian Wilczewski. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.