• Doświadczenie w zarządzaniu projektami i portfelem projektów w podejściu zwinnym (Agile, SAFe) i klasycznym.
  Doświadczenie w zarządzaniu projektami i portfelem projektów w podejściu zwinnym (Agile, SAFe) i klasycznym.

  Byłem odpowiedzialny za dostarczanie i rozwój narzędzi pozwalających na efektywne zarządzanie portfelem projektów, na który składa się ponad 150 prowadzonych równolegle projektów, z łącznym budżet o wartości co najmniej 100 mln PLN, zarządzanych przez kilkudziesięciu Project Managerów. Rozwijam i wdrażam usprawnienia w procesach związanych z zarządzaniem projektami i portfelem projektów dla firmy będącej jednym z największych dostawców rozwiązań na sektora ubezpieczeniowego i finansowego. Uczestniczyłem w zwinnej transformacji – implementacji podejścia Agile, SAFe i DevOps w jednym z największych banków europejskich.

 • Wiedza i doświadczenie potwierdzone licznymi i prestiżowymi certyfikatami
  Wiedza i doświadczenie potwierdzone licznymi i prestiżowymi certyfikatami

  Posiadam liczne certyfikaty Microsoft dokumentujące moją wiedzę i doświadczenie praktyczne. Jestem jedyną osobą w Polsce i jedną z niewielu osób na świecie która posiadała Certyfikat MVP z dotyczącego aplikacji MS Project. Wiedzę z zarządzania projektami potwierdziłem certyfikatem PMP. Posiadam również liczne certyfikaty dotyczące metodyki ITIL. Posiadam również inne liczne certyfikaty - od prestiżowego MVP w kategorii Microsoft Office SharePoint Server (2007-2009), poprzez MCT aż do licznych certyfikatów, w tym między innymi MCITP/MCTS z technologi Project Server, SharePoint, Software Asset Management Microsoft Exchange Server, Windows 7/Vista, SQL Server; SCCM.

 • Kurs online. Microsoft Project. Zarządzanie projektami.

  Jestem autorem kurs online "Microsoft Project. Zarządzanie projektami". W kursie poruszone są wszystkie najważniejsze z punku widzenia zarządzania projektami i obsługi programu Microsoft Project zagadnienia. Kurs zawiera 6 godzin materiałów video. Do każdej lekcji wideo kursu online dodano automatycznie wygenerowany transkrypt, który ułatwi Tobie naukę. Transktypt jest umieszczony pod nagraniem video. Ty wybierasz ile lekcji video oglądniesz każdego dnia. Dostęp do nich uzyskasz z dowolnego urządzenia spełniającego wymagania systemowe, posiadającego dostęp do internetu.

 • Kurs online. Akademia Licencjonowania. Sprawdzona wiedza licencyjna w jednym miejscu

  Jestem autorem kurs online z licencjonowania produktów Microsoft. Kurs, zawiera 100 lekcji, pogrupowanych w 19 modułów. Całkowita ilość materiałów video to 5 godzin. Zgromadziłem w nim 20 letnie doświadczenie w zagadnieniach związanych z licencjonowaniem produktów firmy Microsoft.

 • Dzielę się wiedzą, jako autor wielu książek

  Jestem autorem kilku książek wydanych przez wydawnictwo Helion S.A. (między innymi dotyczących Microsoft Office Project Server, Microsoft Office Project czy Resource Kit Tools) oraz autorem kilku artykułów opublikowanych na stronach Technet. Dzięki moim książką swoje kompetencje podniosło kilkadziesiąt tysięcy osób (Project Managerów i użytkowników oprogramowania firmy Microsoft).

 

 

Kariera zawodowa

 Od Do Nazwa firmy Stanowisko Zakres obowiązków
VIII 2014 Obecnie Nordea AB oddział w Polsce

Team Leader w zespole Exploration and Requirements

Bussies Architect i Process Expert

o Jako Team Leader w zespole Exploration and Requirements odpowiadam za

 • koordynację prac zespoło liczącego ponad 20 Analityków

 

Jako Bussies Architect i Process Expert odpowiadałem za wdrażanie, rozwój i ciągłe doskonalenie następujących procesów IT:

o Transition process and Operation Readiness Management (cała grup Nordea)

o Problem Management (Polska i kraje bałtyckie)

o Service Asset and Configuration Management (Polska i kraje bałtyckie)

IX 2007 Obecnie Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Kierownik Studiów Podyplomowych "Menedżer IT"

Adiunkt.

Wykładowca na studiach podyplomowych

 

o  Uruchomienie i koordynacja działań związanych ze studiami podyplomowymi "Menedżer IT" 

o Prowadzenie zajęć z następujących przedmiotów:

    o Zarządzanie projektami,

    o Zarządzanie projektami II,

    o Eksploatacja zasobów IT,

    o Komputerowe wspomagania zarządzania projektem

o W ramach studiów podyplomowych przeszkoliłem ponad 600 osób pracujących dla firm w różnych branżach (firmy telekomunikacyjne, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy z branży paliwowej i wiele innych)

o Wypromowałem kilkadziesiąt prac dyplomowych dotyczących metodyk zarządzania projektami, wdrażania systemów informatycznych oraz usprawnień procesów IT i eksploatacji zasobów IT

Więcej informacji o studiach podyplomowych dostępne jest tutaj http://pg.gda.pl/?kat=studiapodyplomowe&id=38 oraz http://www.zie.pg.gda.pl/web/studia-podyplomowe/studium-zarzadzanie-projektami

IX 2002  Obecnie Helion SA, ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice Autor książek 

o Pisanie książek dotyczących technologii i narzędzi informatycznych takich jak Project Server, Microsoft Project, Windows Server, Microsoft Excel i innych

o napisałem ponad 10 książek, w tym unikatowych, w tym unikatowe na polskim rynku książki z zakresy wspomagania zarządzania portfelem projektów i projektami za pomocą aplikacji Microsoft Project i Microsoft Project Server. Wybrane pozycje znajdowały się na liście bestsellerów wydawnictwa Helion.

X 2012 VI 2014 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A. Manager (Biuro Zarządzania Projektami) Byłem odpowiedzialny za:

o Dostarczanie i rozwój narzędzi pozwalających na efektywne zarządzanie portfelem projektów, na który składa się ponad 150 prowadzonych równolegle projektów, z łącznym budżet o wartości co najmniej 100 mln PLN, zarządzanych przez kilkudziesięciu Project Managerów,

o Rozwój i wdrażanie usprawnień w procesach związanych z zarządzaniem projektami i portfelem projektów,

o Monitorowanie portfele projektów zwłaszcza w obszarze: budżetów i kosztów, terminowości, jakości i satysfakcji klienta,

o Raportowanie kondycji projektów i portfela projektów do Zarządu (bezpośrednio) i Rady Nadzorczej (pośrednio),

o Rozwój Biura Zarządzania Projektami (Project Management Office) we współpracy z pozostałymi pracownikami BZP.

II 2011 IX 2012 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. Project Manager

Zarządzałem i wspierałem zarządzanie oraz realizacje projektów, a także proces ofertowanie dotyczący wdrażania procedur i systemów zarządzania projektami w oparciu o Microsoft Project Server dla firm z następujących branż:

o wytwarzanie oprogramowanie,

o bankowość,

o energetyka,

o sektor publiczny,

o ubezpieczenia,

o inne.

W przypadku największego projektu zarządzałem (w obszarze technologicznym) wdrożeniem procedur i systemu zarządzania projektami i portfelem projektów funkcjonującym w oparciu o Microsoft Project Server.

o Budżet projektu: ok. 1 500 000 PLN (około 360 000 Euro)

o Czas trwania projektu: 9 miesięcy

o Ilość osób w zespole projektowym > 15

o Ilość użytkowników systemu: > 600

o Planowane ilość projektów obsługiwana przez system > 300

Doprowadziłem do uzyskania przez firmę ATENA pierwszego w Polsce partnerstwa Microsoft Gold Certified Partner w obszarze Project and Portfolio Management, oraz jednego z pierwszych partnerstw Microsoft Gold Certified Partner Colaboration and Content

IX 2008 I 2011 Betacom SA, ul. Połczyńska 31a, 01-377 Warszawa Konsultant/Project Manager

o Prowadzenie projektów wdrożeniowych (z następujących produktów i rozwiązań firmy Microsoft (o) Microsoft Sharepoint Server 2007, (o) Windows SharePoint Services 3.0, (o) Microsoft Office Project Server 2010/2007, (o) Windows Server 2008/2003/2000. (o) Microsoft Exchange Server 2007,  (o) Active Directory,)

     o zespoły: od 3 do 15 osób po stronie wykonawcy,

     o czas trwania: 3-12 m-cy

     o ilość użytkowników systemu: od kilkudziesięciu do około 10 000 użytkowników/komputerów),

     o budżety do około 1 000 000 PLN (240 000 Euro)

o Prowadzenie szkoleń z wdrażanych, podanych powyżej produktów,

     o przeszkolonych ponad 500 osób

o Prowadzenie audytów legalności oprogramowania i wdrażania procesów zażądania zasobami oprogramowania,

o Merytoryczne wsparcie procesu sprzedaży (presales),

o Prowadzenie prezentacji technicznych na konferencjach informatycznych.

     o szacowana łączna ilość osób uczestniczących w moich wystąpieniach to 1 500 osób

II 2001 VIII 2008 Comp Safe Support S.A. (dawniej Computer Service Support SA oraz CE Edusoft), ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Starszy specjalista ds. szkoleń

o Prowadzenie projektów wdrożeniowych z zakresu następujących produktów i rozwiązań: (o) Microsoft Office Sharepoint Server 2007/2003/2001, (o) Windows SharePoint Services 3.0/2.0, (o) Microsoft Office Project Server 2007/2003, (o) Windows Server 2008/2003/2000. (o) Microsoft Exchange Server 2007/2003/2000,  (o) Active Directory

o Prowadzenie szkoleń z wdrażanych, podanych powyżej produktów,

o Prowadzenie audytów legalności oprogramowania i wdrażania procesów zarządzania zasobami oprogramowania (w organizacjach od 10 do 7 000 komputerów),

o Prowadzenie szkoleń z obsługi zakresu aplikacji Microsoft Project, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint,

o Merytoryczne wsparcie procesu sprzedaży (presales),

o Prowadzenie prezentacji technicznych na konferencjach informatycznych

XII 2006 I 2007 Uniwersytet Gdańsk, Wydział Zarządzania Wykładowca na studiach podyplomowych

o Prowadzenie zajęć z przedmiotu „Komputerowe wspomagania zarządzania projektem”

VI 2000 II 2001 Exper Consult sp z o.o. Project Assistant

o Wsparcie pracy Project Managera

o Świadczenie usług doradczych i szkoleniowych z zakresu aplikacji Microsoft  Project 2000 oraz Microsoft Project Central,

o Tworzenie, modyfikacja i bieżący nadzór nad stronami internetowymi firmy

1999 2003 Stowarzyszenie Project Management Polska, ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk Webmaster

o Tworzenie, modyfikacja i bieżący nadzór na stronami internetowymi stowarzyszenia

1999 1999 Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk Webmaster

o Tworzenie, modyfikacja i bieżący nadzór na stronami internetowymi firmy

 

 

 

Klienci dla których pracowałem

W trakcie dotychczasowej pracy zawodowej, pracując dla moich pracodawców bądź wykonując działalność osobiście wykonywałem usługi wdrożeniowe i szkoleniowe dla następujących klientów: 
 • 3 Batalion zabezpieczenia dowództwa wojsk lądowych
 • Atena Usługi Informatyczne i Finansowe
 • Axel Computer
 • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
 • Bank Millenium S.A.
 • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
 • Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu
 • BreBank S.A.
 • Comp S.A.
 • Cyfrowy Polsat
 • Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk
 • Elektrociepłownia Elbląg
 • Energa S.A.
 • Flextronics
 • Fota S.A.
 • Franke
 • Grupa Asseco
 • Grupa Lotos
 • Hempel
 • Hydrobudowa S.A.
 • Jabil Circuit Poland
 • Komisja Nadzoru Finansowego
 • Kompania Piwowarska
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
 • LSMW
 • Maspex Wadowice
 • Mebelplast
 • Microsoft
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • NASK
 • Nordea Bank Polska
 • Nycomed
 • Pekao S.A.
 • Philips Lighting Farel Mazury
 • Polbank
 • Polpharma S.A.
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne - PÓŁNOC S.A.
 • Pomorska Spółka Gazownictwa
 • Porty S.A.
 • PostData
 • Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu
 • Provident Polska
 • Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
 • PSA Finance
 • PZU S.A.
 • Reifaiisen Bank
 • Scania
 • StepStone
 • Sudzucker Polska S.A.
 • Teleaudio
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Urząd Miejski w Gdańsku
 • Vector
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
 • Xella Polska
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże
  ... i inni

 

 

Kluczowe certyfikaty

o PMP (Project Management Professional) do 2022

o MVP - specjalizacja Business Solutions (ex Microsoft Project) (od I 2012 - do 2018)

o MVP - specjalizacja Microsoft SharePoint Server (w latach 2007-2009)

ITIL Intermediate Module - Release, Control and Validation (RCV) Capability 

o ITIL Intermediate Module - Operation Support and Analysis

o ITIL Intermediate Module - Service Offerings and Agreements

o Certified SAFe 4 Agilist

o Microsoft Certified Trainer (od 2002 roku)

o Kepner-Tregoe Foundation

o Świadectwo Kwalifikacji Personelu Lotniczego VLOS, UAV<5kg

Microsoft Certified IT Professional (MCITP) 

o SharePoint® Administrator 2010

o Enterprise Project Management with on Microsoft Office Project Server 2010

o Enterprise Administrator on Windows Server 2008

o Enterprise Messaging Administrator on Exchange 2007

o Database Administrator 2008

o Database Administrator on SQL Server 2005

Licencjonowanie i Software Asset Management

o Microsoft Specialist: Designing and Providing Microsoft Volume Licensing Solutions to Large Organizations
o Designing, Assessing, and Optimizing Software Asset Management (SAM)
o Volume Licensing Specialist, Large Organizations
o Volume Licensing Specialist, Small and Medium Organizations
o Microsoft System Center Configuration Manager, Configuration

Enterprise Project Management (EPM)

o Managing Project and Portfolios with Project Server 2013 Specialist 

o Managing Projects with Microsoft Project 2013 Specialist 

o Project Server 2010, Configuration

o Microsoft Project 2010, Managing Projects

o Microsoft Office Project Server 2007, Configuration

o Microsoft Office Project Server 2007, Managing Projects

o Microsoft Office Project 2007, Managing Projects

Microsoft SharePoint Server

 o SharePoint 2010, Configuration

o Microsoft Office SharePoint Server 2007, Configuration

Komunikacja i poczta korporacyjna (Unified messaging)

o Microsoft Office Communications Server 2007, Configuration

o Microsoft Exchange Server 2007, Configuration

 

 

Wirtualizacja

 o System Center Virtual Machine Manager 2008, Configuration

o Windows Server Virtualization, Configuration

Windows Server, Active Directory, zarządzanie i monitoring infrastruktury

o Windows Server 2008 Active Directory, Configuration

o Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuration

o  Windows Server 2008 Applications Infrastructure, Configuration

o Microsoft® System Center Operations Manager, Configuration

 

Serwer baz danych Microsoft SQL Server

o SQL Server 2008, Implementation and Maintenance

o SQL Server 2005

Systemy kliencki

o Windows 7, Configuration

o Microsoft Windows Vista, Configuration

Starsze wersje certyfikatów

o Microsoft Certified Desktop Support Technician (MCDST)
o Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE): Security
o Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE): Messaging (Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows Server 2003)
o Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA): Security (Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows 2000)
o Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA): Messaging (Microsoft Windows Server 2003)
o Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) (Microsoft Windows Server 2003)
o Microsoft Certified Systems Engineer (MCSA) (Microsoft Windows Server 2003)
o Microsoft Certified Professional (MCP)
o Microsoft Office User Specialist (MOUS) Poziom Master

 

 

 

Uzyskany stopień doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

Data nadania tytułu doktora: 26 października 2011.

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24 września 2009

Miejsce otwarcia przewodu doktorskiego: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Tytuł rozprawy doktorskiej: Model zarządzania zasobami oprogramowania w organizacjach gospodarczych

 

Wyróżnienia i programy stypendialne

Laureat programu stypendialnego Innodoktorant – II Edycja.

 

Ukończona uczelnia

Tytuł mgr inż. obroniony na Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, specjalizacja Organizacja Systemów Produkcyjnych (2001-1996).